Detail podujatia
Carpathian New Wave vol.1 / Aleksander Wnuk (PL)
Dátum Sobota 16. 2. 2019
Miesto Wave~centrum nezávislej kultúry
Carpathian New Wave vol.1 -

CARPATHIAN NEW WAVE je séria zvukových performancií súčasných umelcov z karpatského regiónu. Kompozičný princíp ich vystúpení sa dá odvodiť z hudobnej citlivosti súčasného hudobného divadla.

Zavedením novej hudobnej dramaturgie chceme uvažovať o tom, čo to znamená byť "tu a teraz", ďalej o tom, ako obývame túto zmätenú a zložitú dobu, v ktorej žijeme, a ako to súvisí s našim vnímaním minulosti a našich myšlienok o budúcnosti. Carpathian New Wave ponúka rámec, v ktorom sa môžu chápať tie hudobné atribúty jednotne, ktoré predtým boli považované za protipóly, a to od fyzických zdrojov a hudobných štruktúr až po kultúrny význam a kritický obsah.

Kedy je zvuk schopný vytvoriť performance?

Prvým umelcom, ktorý sa pripojil ku CARPATHIAN NEW WAVE , bude Aleksander Wnuk, poľský perkusionista z Krakova, ktorý vystúpi 16. februára 2019.

Aleksander Wnuk sa narodil v roku 1987 v Rzeszowe. Absolvoval Akadémiu múzických umení v Gdansku a Kráľovské hudobné konzervatórium v Kodani, ako i prestížne postgraduálne štúdium Soloist Class. Wnuk bol víťazom medzinárodnej súťaže v hre na perkusie vo Fermo v roku 2007 a účastníkom Medzinárodnej hudobnej súťaže ARD v Mníchove v roku 2014. V rámci Internationale Ferienkurse für Neue Musik v Darmstadte a Akadémie pre súdobú hudbu v Graze spolupracoval s profesormi, ako je Christian Dierstein, Håkon Stene a James Wood. Ako súčasť Global Voices of Percussions (2010) a GloboBeats (2013) v Kodani spolupracoval s umelcami z rôznych hudobných kultúr. Ako symfonik hral Aleksander Wnuk koncerty s orchestrami Beethovenovej akadémie, Podkarpatskou filharmóniou a Sinfoniou Iuventus.

https://aleksanderwnuk.com/


Organizuje Matróna a Združenie Wave.
Carpathian New Wave z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


----

§ EN §
CARPATHIAN NEW WAVE is a series of sound performances by contemporary artists from the carpathian region. The organizing principle of their performances can be said to derive from a musical sensibility in the frame of contemporary music theatre.

By implementing new sound dramaturgy we want to reflect on what it means to be here now, on how we inhabit the confusing and complex times we live in and how that relates to our perception of the past and our ideas about the future. Carpathian New Wave offers a framework within which musical attributes that have previously been regarded as diverging poles can be understood together, from physical sources and musical structures to cultural meaning and critical content.

When is sound creating performance?

On February 16th, the first artist to join CARPATHIAN NEW WAVE will be Aleksander Wnuk, polish percussion player coming from Krakow.

https://aleksanderwnuk.com/


Produced by Matróna and Združenie Wave.
Carpathian New Wave is supported using public funding by Slovak Arts Council.


Podporujú nás

Podujatia z verejných zdrojov podporilMediálna podpora