Detail podujatia
Ateliér duševnej pohody: Stigma
Dátum Streda 16. 6. 2021
Miesto Wave~centrum nezávislej kultúry
Veľká časť ľudí trpiacich duševným ochorením odbornú pomoc nevyhľadá, alebo ju vyhľadá neskoro. Častým dôvodom bývajú nevedomosť, pocity zlyhania, slabosti a hanby, ale aj obava z nálepky „blázna“ a spoločenského vylúčenia, prípadne zosmiešňovania. O tom, že stigma duševného ochorenia je stále vážnym problémom budú diskutovať psychiater Matúš Virčík a psychológovia Andrea Takáčová a Matej Herman na besede organizovanej v spolupráci s No more stigma, neziskovkou, ktorá robí osvetu v oblasti duševného zdravia a destigmatizácie psychických ochorení.


Podporujú nás

Podujatia z verejných zdrojov podporilMediálna podpora