Rozvoj a Inšpirácia: Projekt Wave goes TEH 2023

V období od 4. do 8. októbra 2023 sme mali unikátnu príležitosť zúčastniť sa TEH Meetingu v Tbilisi, Gruzínsko, v rámci projektu podporeného Fondom na podporu umenia. Toto nezameniteľné podujatie bolo pre nás inšpiratívnym momentom pre našu kultúrnu organizáciu.

Čo sme dosiahli: Dva členovia nášho tímu sa zúčastnili 50 rôznorodých podujatí, zahŕňajúcich panely, speedmeetingy a workshopy, na ktorých sme získavali nápady od ostatných kultúrnych aktérov. Naše ciele boli jasné – predstaviť nezávislú kultúrnu scénu východného Slovenska, hľadať spolupráce a kontakty v zahraničí a prinášať inšpiráciu.

Rozvoj spolupráce: Významnou časťou našich aktivít bolo budovanie partnerských vzťahov. Cez speedmeetingy a workshopy sme sa intenzívne venovali získavaniu know-how a efektívnosti vedenia kultúrneho centra. Tieto skúsenosti prispeli k našemu profesionálnemu rastu a udržateľnosti organizácie. Zároveň sme aktívne pracovali na zdieľaní našich skúseností nielen s členmi siete TEH, ale aj v rámci lokálnej siete Anténa. Snažili sme sa vytvoriť priestor pre zdieľanie know-how a najlepších postupov, čo zabezpečí udržateľnosť nášho centra.