Wave zasahuje vo verejnom priestore

Wave zasahuje vo verejnom priestore. V Prešove vznikol mural Nová Kronika

Wave~centrum nezávislej kultúry počas dušičkových sviatkov naplnil svoju výzvu Mural Prešov, ktorú sme si určili v rámci programu celoročných aktivít. Na prelome októbra a novembra sa vďaka nám zrealizoval už druhý výstup, ktorým čoraz populárnejší mural prinášame aj do tretieho najväčšieho mesta na Slovensku.

Posledné roky sa vo zvýšenej miere venujeme dianiu vo verejnom priestore. Chceme, aby sa ľudia vedeli otvoriť tomuto priestoru, aby boli vnímavejší a náročnejší na úroveň dostupného umenia, aktívnejší v jeho estetizácii a žiadali profesionálne riešenia od autorít, ktoré ho zásadne ovplyvňujú.

Práve preto sme okrem iných plánov už realizovali s kurátorom Petrom Megyešim i s Krajským múzeom a Mestom Prešov dva ročníky umeleckých rezidencií Kontexty mesta – umelecké intervencie v Prešove.

V roku 2019 sme taktiež založili iniciatívu proti vizuálnemu chaosu Reč mesta, vypracovali sme návrhy aktivácie verejného priestoru „disperzia a okupácia“ s ateliérom Zerozero a verejnosti ponúkame aj kultúrne zážitky v podobe špecifických divadelných predstavení v rámci projektu Wave away.

Dvojica autorov tvorila na Hasičárni

Ako sme už informovali skôr, októbrovému umeleckému výstupu predchádzala prvá realizácia veľkoplošnej maľby kolektívu ArtCrime už v septembri. Maľba sa realizovala v recyklačnej spoločnosti na Jilemnického ulici ako výsledok partnerstva Green Cubator n.o., Fecupral spol. s.r.o a Združenia Wave.

Posledný októbrový víkend vzniklo na takzvanej Hasičárni Krajského múzea v Prešove umelecké dielo Nová Kronika autorov Feher & Velebný. Túto umeleckú realizáciu sa nám podarilo dohodnúť na základe výbornej spolupráce s riaditeľom Krajského múzea v Prešove Ľubošom Olejníkom, ako aj vďaka vzácnemu pochopeniu aspektov tohto diela a prínosu kvalitných muralov pre mesto na KPÚ Prešov.

Krajské múzeum v Prešove postupne oživuje desaťročia pustnúci objekt na Slovenskej ulici, ktorú zvyknú nazývať aj Hasičáreň, keďže v prízemných priestoroch je stála expozícia požiarnej ochrany. Unikátna výstavná sála na prvom poschodí bola verejnosti prvýkrát sprístupnená na jeden víkend už v septembri počas výstavy Kontexty mesta. Zamýšľaným cieľom je priestor obnoviť a využívať pre prezentáciu súčasného výtvarného umenia. Predzvesťou plánovanej funkcie sa stala práve realizácia veľkoformátového maliarskeho od umeleckej dvojice Feher & Velebný.

Z „Nového Sveta” cez Prešov až na Mars

Súčasná umelecká maľba, ktorá vznikla v rámci nášho projektu, je prvou svojho druhu v historickom centre Prešova. Autori stáli pred úlohou vstúpiť do prostredia bohato zdobených historických fasád, z ktorých azda najdominantnejšou je práve priečelie Rákocziho paláca – hlavnej budovy Krajského múzea.

Dielo viditeľné zo Slovenskej ulice dostalo názov Nová Kronika. Jeho témou je kultúrna história zemiakov, dnes považovaných za tradičnú súčasť našej kultúry i stravovacích návykov. Táto strategická plodina je na fasáde predstavená v kontexte globálnych spoločenských i prírodných zmien – od príchodu plodiny na lodiach objaviteľov „Nového Sveta” až po distopický výjav z budúcnosti, v ktorej je z klimatických dôvodov nevyhnutná kolonizácia novej planéty.

Využitie zemiakov pre nasýtenie ľudskej kolónie na Marse je dnes predmetom výskumu NASA a International Potato Center v Peru. Zemiaky a ich hlavný škodca Leptinotarsa decemlineata (Pásavka zemiaková) sú významnými aktérmi naprieč kutúrnymi a prírodnými sieťami vzťahov. Počas studenej vojny sa pásavka stala azda mediálne najprominentnejším druhom hmyzu na svete. Faktom ale ostáva, že jej cudzopasenie na zemiakoch spôsobili Európania už v dobe, keď ich po ovládnutí národov Južnej Ameriky začali šíriť na sever kontinentu, kde pred tým žila ako endemit v skalnatých horách. Ďalšie spoločné šírenie zemiakov a pásaviek po planéte bolo jedným z prvých a zásadných prejavov globalizácie a modernity.

Funkcia Krajského múzea spočívajúca v osvetovej a kultúrnej činnosti, zrhomažďovaní, triedení a uchovávaní poznatkov o kultúrnom vývine človeka a spoločnosti sa tak v novej maľbe stretáva s prístupom súčasných umelcov, poukazujúcich na aktuálne globálne problémy.

Pocta Guaman Poma de Ayalovi

Názov aj výtvarné spracovanie diela sú poctou Felipe Guaman Poma de Ayalovi (1536 – 1616), učencovi a výtvarníkovi z národa Kečuov, žijúceho v pravlasti zemiakov, dnešnom Peru. Bol svedkom genocídy svojho národa a následného podrobenia krajiny španielskymi kolonizátormi.

Na tieto udalosti reagoval zostavením viac ako tisícstranového diela Nová kronika a Dobrá vláda, ktoré vlastnoručne ilustroval. Kniha bola určená do rúk španielskeho kráľa Filipa II. a mala predstavovať know-how pre humánne a efektívne riadenie podrobených území, vrátane poľnohospodárskych postupov. K Filipovi II. sa nikdy nedostala, no dodnes predstavuje na svoju dobu jedinečne komplexný obrazovo-textový materiál o vtedajších dramatických udalostiach, ktoré stáli na začiatku neskoršieho globálneho pohybu surovín, plodín, živočíchov, ale aj chorôb.

Sme radi, že realizácie muralu na Hasičárni sa chopili Viktor Feher a Samuel Velebný. Táto dvojica výtvarníkov pôsobí v susedných v Košiciach. Ich pestré umelecké kariéry sa niekoľkokrát ročne pretínajú pri projektoch týkajúcich sa muralov. Okrem spoločných autorských malieb spolupracujú aj v úlohách kurátorov a dramaturgov Otvorenej mestskej galérie v Košiciach.

V neposlednom rade patrí naša obrovská vďaka Fondu na podporu umenia, pretože všetky tieto naše nápady, prácu a iniciatívy podporuje z verejných zdrojov.