ĎAKUJEME, ŽE SA MÔŽEME INŠPIROVAŤ

Wave~cnk už 20 rokov obohacuje kultúrny život v regióne. Je to dlhý čas a pokiaľ sa pre vás chceme stále zlepšovať, aj my potrebujeme občas inšpiráciu, ktorá nás posunie ďalej.   Výbornou inšpiráciou pre nás v septembri bola účasť na Waves Vienna – Music Festival & Conference. Je to každoročný medzinárodný festival, ktorý je zameraný na alternatívnu a indie music.  Mali sme možnosť vidieť, ako prebieha takýto vynikajúci festival, v akých hudobných kluboch majú kapely možnosť hrať vo Viedni. Vzali sme si so sebou domov inšpirácie, nápady, ale aj kontakty na tých, ktorých by sme radi privítali aj v našom centre a dopriali tak kvalitné hudobné zážitky aj vám.  Za to, že sme mohli ísť na návštevu k susedom a načerpať mnoho cenného pre náš ďalší rozvoj, vďačíme finančnej podpore, ktorú nám poskytol Fond na podporu umenia v rámci mobility do zahraničia. Ďakujeme za túto možnosť a budeme sa to snažiť mnohonásobne vrátiť tvorením kvalitnej kultúrnej scény v Prešove.

#spolusmewave #wavesvienna #fpu #mobilita