Escalator 2018

Tento rok sa Wave cnk stalo súčasťou programu Escalator 2018, vytvoreného Creative Industry Košice. Ide o na mieru šitý mentorský a vzdelávací program, ktorý prostredníctvom seminárov a mentoringu profesionalizuje ľudí pracujúcich v kreatívnom a kultúrnom priemysle, IT sektore a turizme. 

Našou mentorkou sa stala úžasná Birgitt Person, ktorá sa v roku 2004 stala prvou koordinátorkou a generálnou tajomníčkou Trans Europe Halles, európskej siete, združujúcej viac ako 100 kultúrnych centier. 

Spoločne sme si definovali plány a ciele na nasledujúce 3 roky, na ktorých budeme intenzívne pracovať, aby sme v Prešove dokázali vytvoriť čo najlepšie prostredie pre rozvoj umenia a kultúry.