Detail akcie

16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2023

Dátum

sobota 25.11.2023

Čas

18:00

Miesto

Wave~centrum nezávislej kultúry

Aj tento rok sa môžete tešiť na podujatia späté s celosvetovou kampaňou 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.

Začneme výstavou v spolupráci s Krajskou galériou v Prešove 23.10.-10.12.2023. Pokračovať budeme s divadelným predstavením, workshopom Radikálnej výšivky s Kundy crew, Pub Quizom o ženských a spoločenských témach a Rodovou čitárňou v spolupráci s centrom Wave.

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách je medzinárodná kampaň, ktorá vznikla z iniciatívy prvého Inštitútu pre globálne líderstvo žien (Women´s Global Leadership Institute) sponzorovaného Centrom pre globálne líderstvo žien (Center for Women´s Global Leadership) v roku 1991. Zakladateľky si za začiatok kampane vybrali 25. november (Deň boja proti násiliu na ženách) a za koniec kampane 10. december (Medzinárodný deň Ľudských práv) preto, že chceli symbolicky prepojiť násilie páchané na ženách a ľudské práva a zdôrazniť tak, že takéto násilie je porušovaním ľudských práv žien.

Grafické spracovanie BRUT.TO

Podujatie je súčasťou kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktoré organizuje združenie MyMamy. MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.
Projekt Rôzne cesty k rovnosti bol podporený Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov v sume 179 730 €.
Projekt bol spolufinancovaný v sume 26 959 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Cieľom projektu je zvýšené porozumenie o rodovej rovnosti.
Realizované opatrenia zamerané na vzdelávacie aktivity a aktivity zvyšujúce povedomie v oblasti rodovej rovnosti.
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe
www.norwaygrants.sk/dgv
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme.