Detail akcie

Výstava Nedomov / UNHOME

Dátum

utorok 24.10.2023

Čas

18:00

Miesto

Wave~centrum nezávislej kultúry

Výstava Nedomov / UNHOME je súčasťou podujatia 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Trvá v období 24.10. – 10.12.2023 v Krajskej galérii v Prešove.

Kurátor: Eduard Klena
Dramaturgia a produkcia: Verana Dobal
Vystavujúci umelci a umelkyne:
Natália Ižáková (SK)
Klaudia Korbelič (SK, CZ)
Monika Hurajová (SK)
Miroslav Sandanus (SK)
Bea Targosz (PL, DE)
Maria Proshkowska (UA, UK)

“Domov je chladná voda v zarosenom džbáne.
Domov sú ruky, položené na stole,
v nedeľnom tichu, po práci,
prázdne a čakajúce,
rozhodujúce,
jediné, ktoré vytvárajú dejiny.

Domov sú ruky na ktorých smieš plakať.
Skryjú tvoju tvár, vlhkú od potu a od sĺz.
Môžu pritúliť zachrániť a zohriať.
Ale aj priložiť prsty na hrdlo a stisnúť.”

Miroslav Válek

Nedomov je miestom, kde mal človek pôvodne zložiť starosti, kľúče od auta, pomojkať sa s domácim zvieraťom, alebo zvítať s rodinou, deťmi. Mohol tam odložiť masku externého života, ktorú nosí na ulici, v práci, v obchode, na úrade. Pôvodne sa mohol odzbrojiť od vonkajších nečakaných udalostí, ktoré sa môžu prihodiť, a vstúpiť do bezpečného priestoru, v ktorom sa pohybuje podľa voľného autopilota. Doma si oblečie tepláky, obuje žabky, navarí kávičku, vyloží nohy pred obrazovku na stôl. Je to forma každodenného stereotypu, ktorým si každý / každá v rôznych obmenách prechádzame, ale primárne končia v jednom závere. Ceste k odpočinku, zrelaxovaniu, vypnutiu. Na druhej strane je však realitou mnohých domácností, že po príchode domov tu nachádzajú jej obyvatelia nepokoj. Domáce násilie sa týka každej 5-tej ženy na Slovensku. Konfliktné situácie, zneistenie, manipulácia či násilie: psychické či fyzické. Nedomov je voľným výstavným pokračovaním výstavy “+ -” (2022) z Krajskej galérie v Prešove, sleduje a zhŕňa ročnú zmenu – nezmenu v legislatíve, v rodovej rovnosti, či v prístupe k násiliu na ženách v polarizovanej slovenskej spoločnosti. Výstava Nedomov je oxymoron. Prázdnota. Nepríjemné, tmavé, opustené, chladné a bezútešné miesto, ktoré podnecuje neočakávané, stres, strach, únavu.

Natália Ižáková vo svojej bakalárskej práci S&M Showroom I. podsúva provokačnú inštaláciu do osobného priestoru prijímateľa, využíva postupy reklamnej propagácie na upriamenie pozornosti k sexistickej reklame, objektifikácii, rodovo podmienenému násiliu, stereotypom, ktoré si recipient v Prešove môže rozložiť a pozrieť “doma v obývačke.” Sugestívne 3D print objekty Klaudie Korbelič v site specific inštalácii vytvárajú dojem po bitke, statický obraz vecí dokonaných, pohrebisko potenciálu zmeny. Zatiaľ čo maľby Miroslava Sandanusa v kontexte výstavy predstavujú interiér ohýbaný do splývavej formy s inváznym exteriérom, Monika Hurajová podčiarkuje intimitu a napätie v prítmí a rozostrení diania za záclonou, ktoré zvonku nemôžeme pozorovať a spoločne pre nás rozvrhujú scénografiu a súčasnú situáciu pomyselnej “domácnosti.” Dve zapožičané diela Marie Proshkowskej (UA, UK), obe reagujúce na súčasné dianie na Ukrajine, stratenú a nepriznanú, neocenenú neviditeľnú prácu ženy v mužskej dominancii, ešte zvýraznenú v divokej krajine tretieho sveta. Beata Targosz (PL, DE) vychádzajúc z vlastných skúseností, vypĺňa priestor galérie zastrešujúcim exkluzívnym sound artovým dielom pre Prešov, zvukmi spoza steny, v bytovom dome na panelovom sídlisku v Gdaňsku, alebo kdekoľvek inde. Veci vypočuté, chcene či nechcene. Targosz sa pritom pýta, či máme na tieto zvuky, vysoké či nízke a s rôznou intenzitou, reagovať, alebo sa nevenovať dianiu, ktoré si môže potenciálne vyžadovať našu intervenciu.
V Prešove sú všetci šiesti umelci predstaviteľmi mladej slovenskej a zahraničnej generácie. Obsadili štyri miestnosti prešovskej krajskej galérie, pôvodne delegované pre iné činnosti, než výstavné. Simulujú tu pobytový priestor domova – nedomova, chladný, vyprázdnený, v ktorom by malo niečo byť, ale my to nemôžeme nájsť.

Podujatie je súčasťou kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktoré organizuje združenie MyMamy. MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

 

Grafické spracovanie BRUT.TO 

 

Projekt Rôzne cesty k rovnosti získal grant z Nórska v sume 179 730 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 26 959 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je Zvýšené porozumenie rodovej rovnosti. Navýšený grant o: 36 420 €, Aktuálny grant: 216 150 €
Cieľom projektu je zvýšené porozumenie o rodovej rovnosti.
Realizované opatrenia zamerané na vzdelávacie aktivity a aktivity zvyšujúce povedomie v oblasti rodovej rovnosti.
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe
www.norwaygrants.sk/dgv