Detail akcie

Transfer KGP x Wave / DataSlam / vernisáž

Dátum

streda 24.01.2024

Čas

19:00

Miesto

Wave~centrum nezávislej kultúry

DataSlam
Košické umelecké duo, ktoré tvorí Sabína Šenkárová a Milan Remiaš, predstavuje v centre Wave vlnu výjavov zo svojej spoločnej kreatívnej tvorby. Výstava „DataSlam“ zlúčila rôzne diela oboch autorov a spojila ich do jedinečného sveta prepojeného realitou s fantáziou. V tomto svete autori putujú časom, prinášajúc diela v štýle 8-bitových „pixelart“ videohier a vkračujúc do inej dimenzie, tvorenéj bavlnami a nitami, a pozývajú z nej bytosti a tie najmenšie organické bunky ukázať sa na stenách galérie.

o autoroch

Milan Remiaš a Sabína Šenkárová tvoria umeleckú dvojicu od doby stretnutia sa na fakulte umení na Technickej univerzite v Košiciach. Milan sa angažoval v tvorbe nových médií, prevažne sa venuje umeleckej fotografii, experimentálnym videám, alebo aj filmu. Sabína i cez to, že na fakulte študuje maľbu si našla hlavný bod záujmu v textilnej tvorbe. Vytvára rôzne kostýmy, dizajnérske kúsky ale nájdu sa u nej aj abstraktné diela, vytvorené práve z textílie. V
ich tvorbe sa umelci vzájomne prácne dopĺňajú a podporujú. Spoločne vytvárajú všelijaké nové projekty a hrajú sa s rôznymi médiami, materiálmi a možnosťami na odprezentovanie projektov.
Výstava datamosh zhromažďuje rôzne spoločné, ale aj osobitne prace autorov a spája ich do jedného jedinečného sveta, realitou prepojeného s fantáziou. tento svet inspirovaný detským
myslením sa skladá z rôznych sektorov. v jednom z nich cestujeme cestou časom do doby pixelu. diela v štýle pixel artu máju nostalgicky charakter a majú za úlohu pripomínať estetiku
starých 8bitovich videohier a dobu, kedy všetko bolo pomalé a ťažko dostupné, ale taktiež poukazovať na digitálnu závislosť. v ďalšom sektore prevláda moc bavlny a nití, udomácnili sa v
ňom bytosti z iných dimenzii spolu s najmenšími organickými bunkami. posledný sektor je vyhradený na osobitne diela autorov, prevažne tvorená z objektov a fotografií.

Transfer

Je nový formát, ktorý deklaruje spoluprácu zriadenej a nezriadenej kultúry v regióne. Predstavuje kultúrnu sondu medzi súčasnou scénou CNK Wave a Krajskou galériou v Prešove (KGP) pamäťovou inštitúciou, ktorá zachováva kultúrne dedičstvo vizuálneho umenia v regióne.
Cieľom tejto spolupráce je vytvoriť živú platformu pre kultúrnu výmenu a prepojiť etablovanú inštitúciu a súčasné kultúrne centrá v regióne. CNK Wave a Krajská galéria v Prešove (KGP) sa chystajú v rámci tejto spolupráce spoločne organizovať sériu výstav, podujatí a koncertov, ktoré predstavia bohatú rozmanitosť súčasných kultúrnych prejavov.
Iniciatíva je poháňaná spoločnou víziou oboch organizácií posilniť kultúrne väzby, podporiť umelecký dialóg a prispieť ku kultúrnemu životu. Očakávame, že spolupráca prinesie pozitívny vplyv na miestnu kultúrnu scénu, vytvárajúc nové príležitosti pre umelcov a kultúrne aktívne publikum.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.