Detail akcie

Kritika idey truthmakingu

Dátum

pondelok 15.04.2024

Čas

18:30

Miesto

Wave~centrum nezávislej kultúry

Kritika idey truthmakingu alebo Prečo sa mení pravdivosť výrokov o počte orgánov ľudského tela, ak sa nemení ani telo, ani naše chápanie orgánov?

V roku 2016 malo ľudské telo 78, o rok neskôr 79 a v roku 2018 nakoniec 80 orgánov. Čo sa medzi týmito rokmi zmenilo? Zmenilo sa ľudské telo? Nie. Zmenilo sa naše rozumenie toho, čo to znamená ľudské telo a jeho orgány? Nie. Odpovede na obe otázky sú negatívne. Prednáška sa pokúsi objasniť, čo sa teda zmenilo a aké závery týkajúce sa truthmakingu (procesu udeľovania pravdy našim tvrdeniam) a povahy vedeckého poznania z prípadu pribúdajúceho počtu orgánov vlastne vyplývajú.

Hosť: doc. Mgr. Pavol Labuda, Ph.D (FF UP, Olomouc)