Detail podujatia
Kontexty mesta 2021
Dátum Piatok 17. 9. 2021
do Pondelok 20. 9. 2021
Miesto Wave~centrum nezávislej kultúry
Kontexty mesta - umelecké intervencie v PrešoveUmelecké realizácie vo vybraných mestských priestoroch (Kumšt, Krajské múzeum v Prešove, Kolmanova záhrada, Mestská Oáza), autorov Kataríny Bajkayovej, Michala Machciníka, Samuela Velebného, Martina Hrvola a ateliéru Zerozero, budú mať povahu miestnešpecifických vizuálnych komentárov k topografii a situáciám Prešova pod kurátorským vedením Petra Megyešiho.Autori sa počas rezidenčného pobytu zamerali na priestorový, sociálny a historický kontext vybraných lokalít, ich potenciál a zmeny perspektívy zažitého vnímania.++++++++++++++++++++Michal Machciník: Kontakt so zabudnutým (Krajské múzeum v Prešove)Impulzom k tvorbe objektu bol moment objavenia rozsekaných častí windsurfu v prímestskom lese. Inštalácia, pracujúca s kurióznym nálezom, tematizuje fenomén amatérskej výroby, typický najmä pre obdobie 70. a 80. rokov minulého storočia a spojený s nedostatkovým tovarom. Dielo dokumentuje schopnosť nadšencov svojpomocne vyrobiť takmer čokoľvek z čohokoľvek a veľké odhodlanie inovovať a skúmať.Michal Machciník (1989) absolvent magisterského i doktorského štúdia na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Zameriava na skúmanie sochárstva a priestorovej tvorby z pozícii súčasných filozofických a umeleckohistorických teórií, ako je obrat k objektu, objektovo orientovaná ontológia a špekulatívny realizmus. Je preňho typický pohyb po nepreskúmaných terénoch a snaha prekračovať bežne vytýčené hranice pojmov a kategórií.Katarína Bajkayová: The Sitting Place (Kumšt)Priestorovú inštaláciu tvorí súbor troch keramických objektov. Objekty sú zároveň miestom na sedenie– usadenie sa. Stvárňujú útočisko, miesto stretávania sa. Sú možnosťou pre rozhovor, rozprávanie príbehov a vnútorný dialóg. Ich nepohodlnosť je odkazom na ľudskú vynaliezavosť v hľadaní vhodného miesta pre stretnutie z nedávneho obdobia. Tvarovo objekty vychádzajú zo skalných stien obmytých vodou a schovávajúcich sa v podzemí.Katarína Bajkayová (1994) absolventka magisterského štúdia na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, kde je v súčasnosti doktorandkou. Venuje sa predovšetkým tvorbe priestorových inštalácií. Využíva keramiku v kombinácii s inými materiálmi. Zaujíma sa najmä o témy intimity, bývania a časovosti, ktoré skúma najmä v kontextoch speleológie, balneológie, architektúry a literatúry.Samuel Velebný: Mestosterón - pamätník mestských subkultúr(Krajské múzeum v Prešove)Čierne tričká sú univerzálnym nositeľom posolstiev najrôznejších mestských subkultúr - punkáčov, hooligans, metalistov, antifákov, mnohých ďalších. Heterogénne spoločenstvá spája podobná forma prezentácie odevom - čierne tričká. V pomyselnom dave obyvateľov mesta stoja takéto individuality pri sebe v autobuse, rade na hot dog, či staničnej hale. Ich pamätník - monumentálna textilná inštalácia - vytvára situáciu, keď je možné pozrieť si ich bok po boku. V kontexte prepájanie subkultúr inštalácia reaguje aj na priestor znovuobjavenej výstavnej siene v Krajskom múzeu, ktorá je univerzálnym lákadlom všetkých objavuchtivých Prešovčanov.Samuel Velebný: Susedské anekdoty I. (Záhrada umenia)vizualizuje problematický vzťah spoločnosti k modernistickej architektúre, ktorý sa v posledných troch dekádach prejavil najmä fušerskýmzatepľovaním panelákov, DIY estetikou, provizórnosťou riešení a neustálou improvizáciou.Neprehliadnuteľnými symptómami nášho zväčša nereflektovaného prístupuk privatizovanému verejnému priestoru sa stali práve vrstvy polystyrénových panelov, trčiace okraje plastových stavebných sieťok, chrasty montážnej peny, nevhodné vývody klimatizáciena historických fasádach a všadeprítomný vizuálny smog. Velebný na túto skutočnosť reaguje kritickým dielom, ktoré môžeme vnímať ako ironický architektonický a sociokultúrny palimpsest, v ktorom sú odhaľované a zviditeľňované jednotlivé (ne)kultúrnevrstvy.Samuel Velebný (1990) je absolventom magisterského štúdia na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, kde je v súčasnosti doktorandom. Študoval i na Glasgow School of Art a Kunstuniversität Linz. Je multimediálnym umelcom, ktorý sa zaoberá interdisciplinárnym výskumom. Predmetom jeho záujmu sú procesy prenikajúce naprieč kultúrou, technológiou a prírodou.Martin Hrvol: Objektológia(Mestská Oáza)Inštalácia sa zaoberá vytvorením nového sociálneho priestoru prostredníctvom osadenia objektu vo verejnej zóne. Cieľom je vytvoriť príležitosť pre situáciu, za ktorou sa obyvatelia môžu vracať a skúmať terén a priestor centra mesta. Hojdačka- bežný objekt bez politických, pietnych a iných východísk, z ktorého človek môže pozorovať priestor ako kozmos.Martin Hrvol (1989) je absolventom magisterského štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa najmä tvorbe priestorových inštalácií, často pracuje s prírodnými materiálmi, tematizuje mýty a prácu s architektonickými formami. Je víťazom deviateho ročníka ceny EXIT 2019.zerozero: KØLØ(Kolmanova záhrada)Inštalácia skladajúca sa zo štyridsiatichštyroch štvormetrových vertikál, prepojených horizontálnou štruktúrou formuje kruhový priestor s polomerom deväť metrov. Prázdny priestor s jasne definovaným, ale preniknuteľným obvodom, umiestnený na lúke Kolmanovej záhrady pozýva na svoju „okupáciu“ a pozorovanie. Stáva sa platformou pre programy a udalosti, ktorým dáva priestorový rámec. Jeho centralita výrazne predurčuje spôsob ich organizácie, nevylučuje však aj iný modus operandi. KØLØ je objektom, skulptúrou, rovnako „divadlom“, arénou, kde sa budú diať „veci“.zerozero bolo založené v roku 2002 v Prešove a operuje na poli architektúry a urbanizmu. Výkon architektonickej praxe dopĺňa pedagogická činnosť na Fakulte umení v Košiciach. Mnohé ich diela boli nominované a ocenené prestížnymi cenami ARCH, CEZAAR a Cena Dušana Jurkoviča. Architekti zerozero sa aktívne zaujímajú o mesto a občasne tvoria architektúru výstav i temporárne site-specific inštalácie.+++++++++++++++++++++++PROGRAM:17/917:00 Vernisáž (Krajské múzeum v Prešove) 17:30 Komentovaná prehliadka s autormi19/9 Kolmanova záhrada17:00 Oficálna prehliadka objektu 17:10 O histórii Kolmanovej záhrady so sprievodkyňou Andreou Sivaničovou& Inšpirácie z literárnych záhrad interpretuje Soňa Pariláková19:30 Dead Janitor20/99:00 - 13:00 Divadelné workshopy pre školy s hercami Divadla VIOLA (Kolmanová záhrada)18-19/9 Kumšt a Krajské múzeum v Prešove otvorené počas víkendu vo vymedzenom čase 17:00 - 21:0020/9Krajské múzeum v Prešove otvorené 9:00 - 17:00Kumšt otvorený 19:00 - 21:00Upozornenie: Inštalácia v záhrade umenia sa nachádza v areáli festivalu Hudba v meste len počas jeho trvania.OFF-PROGRAM:18/920:30 DRŤMišo Kaščák ako generál ŠtB v novom hudobnom projekte Mira Tótha, v ktorom sa spojila špička slovenských a maďarských hudobníkov.21:30 POKORAhttps://www.facebook.com/events/75974763454785219-20/9 19:00 Prešovské národné divadlo: Dospelosťhttps://www.facebook.com/events/827886127919251?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7DOrganizátor: Združenie Wave.Partneri: Krajské múzeum Prešov, zerozero, Šušľavá mušľaPodujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Mesto Prešov


Podporujú nás

Podujatia z verejných zdrojov podporilMediálna podpora